Podaci:

Turistička agencija Vu Life journey
Vu Life centar d.o.o. za usluge i trgovinu, Turistička agencija
Voditelj poslovnice: Monika Šrajbek
Direktor Vu Life centra d.o.o.: Mirjana Semenić Rutko
vulife.journey@gmail.com, +385 99 435 3822,

Radno vrijeme:

Rješenje trgovačkog suda u Osijeku br: Tt-20/2521-3
OIB: 67681259330
ID code : HR-AB-32 030205135
Nadležno tijelo za nadzor: Služba turističke inspekcije – Područna jedinica Osijek, Šetalište K. F. Šepera 1d, turisticka.inspekcija@mint.hr

IBAN – transakcijski računi:
HR8023600001102699586 (Zaba)
HR5023400091110961766 (PBZ)