Vinkovci

Najstarije naselje u Europi. To je grad s vrlo bogatom graditeljskom, kulturnom i tradicijskom baštinom. Većina prapovijesnih naselja smjestila se na toj visokoj lijevoj obali, a najveće i najdugotrajnije naselje nastalo je na desnom ušću potoka Ervenice u Bosut, na „Telu Tržnica“. Colonia Aurelia Cibalae bile su treći najveći grad u provinciji Panoniji Sekundi, koja se protezala na današnjem području Slavonije, Srijema i Baranje, nakon prijestolnice Sirmiuma (S. Mitrovica) i Murse (Osijek).

Istaknuto mjesto među mnogobrojnim važnim detaljima u prošlosti grada svakako zauzima najstariji indoeuropski kalendar Orion.

Ostale destinacije