Vukovar

“Grad emocija”, nalazi se na granici povijesnih pokrajina istočne Slavonije i zapadnog Srijema. Područje Vukovara oduvijek je bilo sjecište putova, mjesto dodira različitih kultura. Naseljenost vukovarskog kraja prati se 5000 godina kroz brojne arheološke lokalitete i najpoznatije nalazište Vučedol. Vukovar ima privilegiju da ima svoje dvije rijeke: Dunav i Vuku., te je Dunavom povezan s Budimpeštom, Bečom. Koji značaj Dunavu i rijeci Vuki pridaju Vukovarci, dovoljno govori izreka: “Tko se najede štuke iz Dunava i napije Vuke, taj nikada ne zaboravlja Vukovar”.

Ostale destinacije